Analiza zdarzeń drogowych w Piotrkowie i powiecie w roku 2023

Analiza zdarzeń drogowych w Piotrkowie i powiecie w roku 2023

W ciągu roku 2023, zanotowano na terenie Piotrkowa i powiatu łącznie 1471 incydentów na drogach, składających się z 144 wypadków oraz 1327 kolizji. W wyniku tych tragicznych wydarzeń, życie straciło 12 osób, a liczba rannych wyniosła 189 osób.

Samo przejście dla pieszych było miejscem 12 wypadków i 7 kolizji, w których odniesiono rany przez 14 osób. Te liczby są dość podobne do danych z roku 2022, kiedy na przejściach dla pieszych miało miejsce 13 wypadków i 9 kolizji, które również skutkowały obrażeniami u 14 osób.

Dane i analizy z roku 2023 pokazują, że najbardziej niebezpiecznym miejscem w mieście była Aleja Sikorskiego, gdzie odnotowano aż 54 incydentów drogowych. Kolejne niebezpieczne obszary to ulica Sulejowska z 43 zdarzeniami oraz ulice Wojska Polskiego i Słowackiego ze odpowiednio 31 i 30 incydentami. Zgodnie z podkomisarzem Janem Kopaczem, zastępcą naczelnika piotrkowskiej drogówki, najwięcej kolizji i wypadków ma miejsce na głównych arteriach komunikacyjnych. Podkreśla on, że głównym powodem takiego stanu rzeczy jest nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu.

Podkomisarz Kopacz dodaje jednak, że bezpieczeństwo na drogach to nie tylko kwestia przestrzegania przepisów i odpowiedniej infrastruktury drogowej, ale także nastawienia i postawy kierowców. Jego zdaniem, na drogach Piotrkowa i powiatu nadal doświadczamy problemu z kierowcami prowadzącymi pojazdy pod wpływem alkoholu. W roku 2023 wykryto aż 219 nietrzeźwych kierowców w mieście i powiecie piotrkowskim. Jak zaznacza, jest to alarmująca liczba. Nietrzeźwość za kierownicą zaburza świadomość kierowania oraz obserwację otoczenia, co znacznie zwiększa ryzyko zdarzeń drogowych.