Modernizacja układu kanalizacyjnego w Piotrkowie: zamknięcie części ulicy Żwirki

Modernizacja układu kanalizacyjnego w Piotrkowie: zamknięcie części ulicy Żwirki

Prace modernizacyjne na układzie kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie rozpoczynają się bieżącego tygodnia, dokładnie w czwartek 20 czerwca. Realizacja tego zadania przewiduje konieczność czasowego zamknięcia dla ruchu kołowego pewnej części ulicy Żwirki.

W związku z tym, z dniem 20 czerwca planowane jest zamknięcie odcinka ulicy Żwirki – od numeru 13 do 23. Wykonawcy prac zadbają o to, aby już na samym początku dnia ten fragment drogi został wyłączony z ruchu. Jednakże, warto podkreślić, że mimo zamknięcia drogi, mieszkańcy posesji usytuowanych na modernizowanym odcinku będą mieli zagwarantowany dostęp do swoich nieruchomości.

Jak zapowiada Marcin Merk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Piotrkowie, prace mają na celu rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej znajdującej się w centrum jezdni. Dodatkowo wykonane zostaną przyłącza do granic działek. Po zakończeniu przeprowadzonych działań nastąpi renowacja nawierzchni w obszarze objętym remontem.

Przedstawiciele Urzędu Miasta w Piotrkowie apelują do mieszkańców oraz kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na tymczasowe znaki drogowe oraz zachowanie ostrożności w trakcie trwania remontu kanalizacji.