Piotr Wojtysiak, nowy wicemarszałek, zyskuje kontrolę nad 13 jednostkami opieki zdrowotnej zatrudniającymi 12 tysięcy pracowników

Piotr Wojtysiak, nowy wicemarszałek, zyskuje kontrolę nad 13 jednostkami opieki zdrowotnej zatrudniającymi 12 tysięcy pracowników

Nowo mianowany wicemarszałek Piotr Wojtysiak przejmie kontrolę nad aż trzynastoma placówkami opieki zdrowotnej. W tych jednostkach służby zdrowia zatrudnionych jest łącznie dwanaście tysięcy pracowników. Przedtem, Wojtysiak, będący członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, pełnił funkcję starosty piotrkowskiego przez kilka lat.

Wiodące liczby dotyczące instytucji, które teraz będzie nadzorować Wojtysiak, są imponujące. Istnieje sześć tysięcy łóżek szpitalnych i budżet wynoszący niemal 3,6 miliarda złotych. Jak stwierdził Wojtysiak podczas rozmowy z Radiem Strefa FM, są to ogromne wyzwania dla służby zdrowia.

Piotr Wojtysiak, jako nowy wicemarszałek, będzie odpowiedzialny za różne instytucje medyczne. Wśród nich znajduje się Szpital Wojewódzki im. Kopernika na Rakowskiej w Piotrkowie oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Wojtysiak wyraził również chęć nawiązania współpracy z różnymi organami samorządowymi, niezależnie od ich politycznej przynależności, czy to na poziomie gminy, miasta czy powiatu.