Rajd Świętego Jerzego – Patrona Harcerzy

Rajd Świętego Jerzego – Patrona Harcerzy

W Rajdzie św. Jerzego uczestniczyło około 200 harcerzy, który w weekend 22-23.04 zorganizował Piotrkowski Szczep Drużyn Harcerskich „Opoka” przy ZHP w naszym mieście. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale i sprawnością fizyczną.

W sobotę rano uczestnicy rozpoczęli grę miejską, która nawiązywała tematyka do postaci Św. Jerzego, patrona harcerstwa. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale i sprawnością fizyczną. Uroczystość zakończyła się interaktywnym ogniskiem, uroczystym apelem do podsumowania wydarzeń zjazdu oraz mszą świętą w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Poprzez rekreację harcerstwo osiąga swój cel, jakim jest pomoc młodym ludziom w rozwoju fizycznym, intelektualnym, społecznym i duchowym. Polega na budowaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości, uczeniu się ważnych umiejętności życiowych i umiejętności przywódczych, budowaniu zespołu, przygodach na świeżym powietrzu, edukacji i zabawie! Harcerze uczą się dokonywać dobrych wyborów i brać odpowiedzialność za swoje czyny, aby byli przygotowani do dorosłego życia jako osoby niezależne.