Budżet Obywatelski czeka na wnioski

Budżet Obywatelski czeka na wnioski

Do 15 maja mieszkańcy Piotrkowa mogą składać projekty do budżetu na 2023 rok. W tegorocznej wersji przewidziano dla mieszkańców 2,927 mln złotych. Prezydent Krzysztof Chojniak na podstawie zarządzenia nr. 99 z dnia 12 kwietnia 2023 r., zapowiedział spotkania w sprawie budżetu na 2023 r.

„Suma środków pieniężnych przeznaczonych na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi łącznie 2.927.000 zł. Pula ta stanowi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu” – czytamy w dokumencie.

W 9. edycji będzie można zgłaszać projekty w czterech kategoriach, tj. jako propozycje:

– ogólnomiejskie,

– rejonowe,

– oświatowe: z podziałem na szkoły i przedszkola

– Rodzinne Ogrody Działkowe.

Nowością w tym wydaniu jest dodanie dwóch podsekcji do kategorii Projekty edukacyjne. Oznacza to, że możliwe jest oddzielne określenie celu dla szkół i przedszkoli. Kwota przeznaczona dla szkół w 2023 roku to 400 000 zł. zł, a dla przedszkoli – 227,00 zł. W ostatniej kategorii Ogrody Rodzinne kwota pozostaje bez zmian i wynosi 100 000 zł. Co ważne, w tych zestawieniach stawek uwzględniono również koszt przygotowania dokumentacji projektowej realizowanego projektu!