Piotrkowianin nowym członkiem RDiM

Piotrkowianin nowym członkiem RDiM

Pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego Eryk Zywert został mianowany wojewódzkim reprezentantem w Radzie Dzieci i Młodzieży działającej prze ministrze edukacji i nauki.

Nie codzień zdarza się taka informacja więc tym bardziej jest ona warta wspomnienia. Nowomianowany reprezentant zdradził swoje zamiary w związku z objęciem stanowiska oraz wypowiedział się na temat kompetencji Rady. Nie jest to, jak mogłoby się wydawać, tylko samo doradzanie ministrowi edukacji.

Członków Rady Dzieci i Młodzieży RP wybiera i powołuje minister edukacji i nauki z szerokiego grona kandydatów. Muszą oni się wyróżniać znaczącymi osiągnięciami zarówno na polu naukowym jak i społecznym. Wybrany Piotrkowianin jest naukowym stypendystą marszałka województwa oraz prezydenta miasta Łódź. Aktualnie jest studentem II roku prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Jest wiernym współpracownikiem Fundacji imienia Stanisława Pomian – Srzednickiego, która upamiętnia i upowszechnia wiedzę na jego temat. Eryk Zywert jest rodowitym Piotrkowianinem. Uczęszczał do lokalnej szkoły podstawowej nr 12 a następnie do III Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim.

Rada Dzieci i Młodzieży jest głównie doradczym organem działającym przy ministrze edukacji i nauki. Składa się z 16 członków oraz ich zastępców. W radzie swojego przedstawiciela i jego zastępcę posiada każde z województw. Ich zadaniem jest reprezentowanie interesu uczniów szkół w całym kraju. Rada opiniuje projekty proponowanych zmian, a także wychodzi z różnego rodzaju inicjatywami. Członkowie pracują społecznie nie pobierając za to wynagrodzenia. Dla każdego nowomianowanego jest to szczególne wyróżnienie a zarazem zaczęta i zobowiązanie do dalszej pracy. W najbliższym czasie przed radę stoi kilka ważnych tematów. Wiążą się one przede wszystkim ze zdalną edukacją, która w takiej czy innej postaci zostanie z nami na dłużej. Eryk Zywert dodał też, że drugą ważną sprawą jest tzw. mLegitymacja. Jak mówi chciałby aby stała się ona dostępna dla wszystkich uczniów szkól publicznych, a nie tylko tych, które przystąpiły do pilotażowego programu.