Krzysztof Chojniak – od samorządowca do nauczyciela

Krzysztof Chojniak – od samorządowca do nauczyciela

Pan Krzysztof Chojniak, który pełnił funkcję prezydenta do roku 2002, ma długotrwałe powiązania z znanym „TPS-em”. Był zatrudniony jako pedagog, prowadząc lekcje przedmiotów technicznych. Po swojej prezydenckiej kadencji, wykorzystał swoje doświadczenie w administracji publicznej i podjął pracę w filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie jest zatrudniony po dziś dzień. Informacje, które otrzymaliśmy, sugerują, że po opuszczeniu stanowiska prezydenta, Pan Chojniak powrócił do pracy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1.

Zanim objął stanowisko wiceprezydenta Piotrkowa Trybunalskiego, był pracownikiem ZSP nr 1 aż do 2002 roku. Przeplatając obowiązki radnego ze swoją rolą nauczyciela, przekazywał uczniom podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa elektrycznego. Pan Chojniak posiada tytuł magistra inżyniera elektryka – jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej oraz ukończył studia podyplomowe z zarządzania oświatą na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studia z zakresu przedsiębiorczości na Uniwersytecie Łódzkim, co mogliśmy dowiedzieć się z informacji zamieszczonych do niedawna na stronie urzędu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Pan Chojniak jest wykładowcą na uczelni w Piotrkowie Trybunalskim .

Poprzednio, jako członek kadry Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pełnił rolę wykładowcy finansów samorządu terytorialnego oraz gospodarki komunalnej i zarządzania nieruchomościami. Obecnie kontynuuje pracę dydaktyczną w Akademii Piotrkowskiej. Jak zapewnia rektor tej uczelni, dr hab. Jacek Bonarek – przyłączenie osób o takim bogatym doświadczeniu jest korzystne i istotne dla każdej instytucji edukacyjnej.