Piotrków Trybunalski: Remont II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie

Piotrków Trybunalski: Remont II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie

W ramach realizacji projektów z budżetu samorządu piotrkowskiego trwają prace remontowe w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim. Samorząd Piotrkowa planuje modernizację wielu budynków oświaty, nauki i kultury, prowadząc zarówno ich zewnętrzne, jak i wewnętrzne udoskonalenia.

Remont II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie obejmuje zewnętrzną część budynku i sprowadza się m.in. do nałożenia nowego tynku, montażu przeciwwodnej izolacji dachowej oraz wymiany okien. Natomiast prace nad częścią wewnętrzną opierają się na modernizacji węzła cieplnego i instalacji, a także malowaniu pomieszczeń.

Jak informuje Biuro Inwestycji i Remontów UM, wymiana okien i izolacja dachowa w II LO zostały już ukończone, a obecnie trwają prace tynkarskie. Odnowione zostaną również pomieszczenia, posadzki i sanitariaty. Ponadto, zaplanowano także naprawę balustrad i wymianę instalacji elektrycznej.

Koszty remontu to kwota w wysokości około 4,6 miliona złotych

Teren wokół budynku też przejdzie kilka udoskonaleń, a na budynku zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Jest to znakomite rozwiązanie nie tylko pod kątem oszczędzania energii elektrycznej, ale także korzyści dla środowiska.

Koszt prac remontowych w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie szacowany jest na prawie 4,6 mln zł. Natomiast fundusze na remont pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. łódzkiego w latach 2014-2020. Jeżeli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, remont powinien zostać ukończony w czerwcu 2022 roku.