Pilne ostrzeżenie od Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony: Realne zagrożenie oblodzenia dróg

Pilne ostrzeżenie od Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony: Realne zagrożenie oblodzenia dróg

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony wydał publiczne ostrzeżenie, alarmując o potencjalnym zamarzaniu mokrej nawierzchni dróg i chodników. To zjawisko może być wywołane przez opady deszczu oraz śniegu, które w konsekwencji prowadzą do procesu oblodzenia. Zgodnie z danymi meteorologicznymi, ryzyko to ma największe szanse na wystąpienie dzisiaj (7.02) podczas godzin nocnych.

Informacje sugerują, że ostrzeżenie będzie obowiązywało aż do jutra (8.02), kończąc swój termin o godzinie 9:00. Zapewniam, że specjaliści od prognoz pogody przewidują, że między godziną 22:00 a 9:00 dnia 8.02 nastąpi zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Niedogodności te będą wynikały z opadów deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu, które mogą prowadzić do oblodzenia tych powierzchni.

W ostrzeżeniu dodatkowo czytamy: „Przewidujemy zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników podczas oraz po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, co prowadzi do ich oblodzenia. Minimalna temperatura ma wynosić około -2°C, natomiast przy gruncie może spaść do około -4°C”. Według ekspertów, szansa na wystąpienie tego zjawiska została oszacowana na 80%.

Chcemy przypomnieć o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach w tak trudnych warunkach pogodowych. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zawsze warto dostosować swoje zachowanie do aktualnej sytuacji na drogach.