Zaplanowana na piątek akcja "Prędkość" mająca na celu egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości na drodze

Zaplanowana na piątek akcja "Prędkość" mająca na celu egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości na drodze

19 kwietnia 2024, w piątek, funkcjonariusze policji przeprowadzą operację o nazwie „Prędkość”. Jej głównym celem jest wymuszanie na kierowcach szanowania ustalonych limitów prędkości. Całość działań ma zakres międzynarodowy i jest regulowana przez ROADPOL, czyli Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego.

Podczas trwania akcji, funkcjonariusze będą wykonywać pomiary prędkości w sposób statyczny oraz dynamiczny. W szczególności skupią się na obszarach, które są regularnie miejscem zdarzeń drogowych spowodowanych niezachowaniem przepisów dotyczących prędkości. W akcji „Prędkość” swoje siły połączą także specjalistyczne grupy SPEED z policji, których zadaniem jest zapobieganie nieodpowiedzialnym zachowaniom na drodze, w tym przekraczaniu dozwolonej prędkości.

Poruszanie się z nadmierną prędkością jest najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach wypadków drogowych. A zatem apelujemy do wszystkich kierujących pojazdami o rygorystyczne przestrzeganie zasady przystosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Zwracamy się również z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności tam, gdzie wymaga tego zarówno prawo, jak i zdrowy rozsądek. Należy mieć na uwadze szczególnie miejsca takie jak: przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe oraz skrzyżowania. O tym wszystkim przypominają funkcjonariusze policji.