Prezydent podpisał ustawę – Piotrków będzie miał swoją uczelnię

Prezydent podpisał ustawę – Piotrków będzie miał swoją uczelnię

1 czerwca 2023 r. zacznie funkcjonować samodzielna uczelnia Akademia Piotrkowska. Zastąpi ona istniejącą filię kieleckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie. 6 kwietnia 2023 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę powołującą do życia Akademię Piotrkowską.

„Samodzielna uczelnia dla Piotrkowa, to jest wielki sukces dla Piotrkowa i możliwość rozwoju środowiska akademickiego. Pierwsze rozmowy zostały podjęte w ministerstwie rok temu, pomogli wszyscy posłowie ziemi piotrkowskiej oraz samorządowcy. Największy wkład mają pracownicy filii. Samodzielna Akademia Piotrkowska daje nam możliwość rozwoju, chcemy rozwinąć nauki związane ze zdrowiem oraz nauki techniczne”. – mówi dr hab. Jacek Bonarek, dziekan filii UJK w Piotrkowie

Na Akademii Piotrkowskiej będzie się można kształcić na kierunkach takich jak administracja, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, filologia angielska, finanse i rachunkowość, historia, logistyka, pedagogika, wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, pielęgniarstwo oraz zarządzanie.

„Najważniejsze jest to, że Piotrków – miasto, które jest źródłem polskiej demokracji i praworządności będzie miał swoją uczelnię. Chcę podziękować przedstawicielom piotrkowskiej filii UJK w Kielcach, którzy od dłuższego czasu się o to starali. Gdy tutejsza społeczność podjęła decyzję, że będę posłem z Piotrkowa w 2007 roku uznałem, że sprawa powstania samodzielnej uczelni jest jedną z ważniejszych spraw jakie muszę zrealizować”. – mówił Antoni Macierewicz

W roku akademickim 2022/2023 400 nowych studentów rozpoczęło studia na piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Najpopularniejszym przedmiotem na piotrkowskiej filii jest obecnie filologia angielska. Większość studentów uczelni pochodzi z Piotrkowa i sąsiednich powiatów, ale np. pielęgniarstwo studiują też osoby z województwa śląskiego. W piotrkowskiej filii UJK studiuje około obecnie około 1000 studentów.