Inwestycja w ekologię: spółka DRINK ID racjonalizuje gospodarkę energetyczną

Inwestycja w ekologię: spółka DRINK ID racjonalizuje gospodarkę energetyczną

Piotrkowski producent napojów, DRINK ID, planuje zoptymalizować i usprawnić swoje działania w sferze energetyki. Firma dąży do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez efektywne wykorzystanie odpadów pochodzących z jej procesów produkcyjnych. Realizacja tych celów możliwa stanie się dzięki pożyczce od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na kwotę 14 milionów złotych. Zasoby te posłużą do utylizacji odpadów z zakładu, które będą jednocześnie wykorzystywane do produkcji ekologicznego paliwa – biogazu.

Przedsiębiorstwo ma zamiar zbudować własną rolniczą biogazownię, wraz z niezbędną infrastrukturą, która ma pracować na paliwie powstałym w procesie przetwarzania odpadów pochodzących z produkcji. Urządzenie to ma być wyposażone w układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej 250 kW i termicznej 238 kWt. Planowane jest, że inwestycja zostanie zakończona do końca czerwca przyszłego roku.

Niewykorzystany produkt fermentacji metanowej, zwany pofermentem, zostanie poddany procesowi oczyszczania do formy czystej wody. Taka woda będzie spełniała wszystkie normy jakościowe pozwalające na jej bezpieczne wprowadzenie do środowiska lub ponowne wykorzystanie w procesach produkcyjnych zakładu stanowiąc element zamkniętego obiegu.

Inwestycja ta przyniesie nie tylko korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa, ale także istotne efekty ekologiczne. Spółka oczekuje redukcji zużycia energii pierwotnej oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.