Spacery badawcze w ramach konsultacji społecznej

Spacery badawcze w ramach konsultacji społecznej

W miniony czwartek (25 maja) odbyły się w naszym mieście trzy spacery badawcze, które stanowiły część konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Trasy spacerów nosiły nazwy „Śródmieście”, „Żwirki” i „Bugaj”. Spacerowanie było jednym z etapów prowadzonych przez magistrat konsultacji społecznych w ramach przygotowań do rewitalizacji miasta.

Uczestnicy spaceru w obszarze „Śródmieście” skupili się na analizowaniu możliwości rewitalizacji terenów zielonych w tym rejonie. Omówione zostały opcje ożywienia skweru St. Srzednickiego przy ulicy Cmentarnej, skweru J. Chełmońskiego przy ulicy Sienkiewicza, terenu wokół wieży ciśnień oraz skweru Rawity-Witanowskiego przy ulicy Wojska Polskiego. W trakcie dyskusji pojawiły się pomysły dotyczące tworzenia przyjaznych i dostępnych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także utworzenia dedykowanej przestrzeni wokół wieży ciśnień dla podróżujących oczekujących na pociąg lub autobus.