Kolejna udana akcja saperów na poligonie w Nowej Dębie

Kolejna udana akcja saperów na poligonie w Nowej Dębie

Kolejna udana i zakończona sukcesem akcja saperów. 4 grudnia specjaliści od niewybuchów z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej przeprowadzili masową neutralizację materiałów wybuchowych.

W ramach akcji dokonano skutecznego unieszkodliwienia niewybuchów znalezionych w województwie łódzkim oraz mazowieckim. W całym kończącym się roku patrol saperski wykonał ponad 160 interwencji związanych z podejmowaniem oraz likwidacją śmiercionośnego wybuchowego arsenału zagrażającemu ludzkiemu życiu. Ostatnia operacja miała miejsce na początku grudnia.

W ostatni piątek 4 grudnia saperski patrol 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego dowodzony przez st. chor. szt. Tomasza Starzyka przeprowadził masową akcję na znajdującym się w pobliskiej Nowej Dębie poligonie. Zneutralizowano i unieszkodliwiono łącznie 603 wybuchowe przedmioty. Było wśród nich 145 sztuk strzeleckiej amunicji oraz 101 sztuk artyleryjskiej. Znalazła je w dniach 2-3 grudnia na dnie rzeki Pilica grupa nurków z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Materiały wybuchowe sprawnie przewieziono na wspomniany poligon gdzie zostały zdetonowane.

Podobnie jak przy każdej tego rodzaju okazji żołnierze przypominają, że wojskowe materiały wybuchowe posiadają podwyższoną odporność na działanie każdych warunków atmosferycznych. W związku z tym niezależnie od tego kiedy je wyprodukowano zachowują swoje wybuchowe właściwości. W przypadku znalezienia takich materiałów nie wolno ich dotykać, wydobywać ani przenosić. Grozi to nowiem poważnymi konsekwencjami z trwałym kalectwem lub śmiercią włącznie. O znalezisku należy każdorazowo poinformować właściwe służby.