Unowocześnianie i rozwój infrastruktury w powiecie Piotrkowskim

Unowocześnianie i rozwój infrastruktury w powiecie Piotrkowskim

Rada Powiatu Piotrkowskiego podjęła jednogłośną decyzję o przeznaczeniu dodatkowych funduszy na realizację inwestycji drogowych na terenie powiatu. Przewidziane wydatki są planowane na modernizację dróg między Antonielowem a Mierzynem, ale także dotyczą ul. Warszawskiej w Gorzkowicach, Łęcznie, Tomawie, Gościmowicach oraz Kłudzicach. Dzięki tym środkom możliwe stanie się przeprowadzenie procesów przetargowych i finalizacja umów z wykonawcami prac. Informacje na ten temat zostały przekazane przez starostę Piotra Wojtysiaka podczas ostatniej sesji Rady Powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim od 2017 roku realizuje prace związane z cyfryzacją i modernizacją zasobów geodezyjnych na obszarze powiatu. Piotr Karwulewicz, geodeta powiatowy, omówił ten temat szczegółowo. Dzięki zdobyciu dofinansowania unijnego udało się spełnić wymagania Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – obsługę geodetów i realizację przez nich działań geodezyjnych za pośrednictwem usług elektronicznych. Usługi te są dostępne nie tylko dla klientów biznesowych, ale także dla klientów indywidualnych, w dowolnym miejscu w Polsce, za pośrednictwem platformy Geoportal Powiatu Piotrkowskiego. To oznacza, że wszelkie sprawy urzędowe związane z geodezją można załatwić bez konieczności wizyty w urzędzie.

Starostwo Piotrkowskie obecnie realizuje trzeci projekt z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych, które zostały pozyskane przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Powiat Piotrkowski jest beneficjentem tych funduszy razem z 8 innymi powiatami. Jednym z głównych zadań tego przedsięwzięcia jest obowiązkowa modernizacja bazy ewidencji budynków i gruntów, co wynika wprost z wcześniej wspomnianej ustawy. Realizacji tego zadania poprzedziły spotkania informacyjne przedstawicieli firmy MGGP z mieszkańcami poszczególnych obrębów, na których rozpoczynają się teraz prace pomiarowe w terenie. W ramach tego zadania przewidziano zebranie danych dotyczących budynków i gruntów w 157 z 350 obrębów powiatu piotrkowskiego. Całkowity koszt tego projektu to 9,7 mln złotych.