Przeciwnicy unijnej polityki rolnej protestowali w Piotrkowie Trybunalskim

Przeciwnicy unijnej polityki rolnej protestowali w Piotrkowie Trybunalskim

Również w Piotrkowie Trybunalskim odbył się ogólnokrajowy protest rolników. W środę, na główne arterie miasta wyjechało około 150 maszyn rolniczych, co spowodowało znaczne utrudnienia w ruchu drogowym. Celem manifestacji było zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy, z jakimi zmagają się osoby pracujące w sektorze rolnictwa.

W akcji protestacyjnej udział wzięli nie tylko rolnicy z powiatu piotrkowskiego, ale również z powiatu radomszczańskiego, Kleszczowa, Tomaszowa i Opoczna. Wśród manifestujących obecni byli także mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy przyjechali do Piotrkowa Trybunalskiego, aby wyrazić swoje poparcie dla prowadzonych tam działań protestacyjnych. Przedmiotem naszych zastrzeżeń jest polityka rolno-środowiskowa realizowana przez Unię Europejską, zwana „Zielonym Ładem”, a także ograniczenie produkcji żywności w Polsce i całej Europie. Nasze kroki są ukierunkowane bezpośrednio ku Brukseli oraz unijnemu komisarzowi ds. rolnictwa. Jednak równocześnie chcemy przesłać wyraźny komunikat do naszego rządu, w tym do ministra rolnictwa, że sytuacja sektora rolnictwa w Polsce jest niezadowalająca i wymaga natychmiastowych zmian.

W naszej ocenie, protesty te powinny wzmocnić pozycję negocjacyjną ministra rolnictwa w dyskusjach z Unią Europejską na temat polityki rolnej. Ponadto, Piotrków Trybunalski domaga się dzisiaj wyjaśnienia sprawy 19 rolników z powiatu piotrkowskiego, którzy zostali zatrzymani już dwa lata temu. Nie mamy najmniejszych wątpliwości co do ich niewinności. To pokazuje, jak rolnicy są traktowani przez polityków i niektórych urzędników. Naszym głównym postulatem jest zapewnienie sprawiedliwości dla naszych kolegów i koleżanek – podkreśla Janusz Terka, lider piotrkowskiej frakcji „Solidarności” Rolników Indywidualnych.