Tuż przed wyborami w Piotrkowie – Komitet Wyborczy PiS bez kandydatów na radnych

Tuż przed wyborami w Piotrkowie – Komitet Wyborczy PiS bez kandydatów na radnych

W mieście Piotrków Trybunalski rozgorzało przedwyborcze zamieszanie. Miejska Komisja Wyborcza, organ odpowiedzialny za przeprowadzanie wyborów, odmówiła zarejestrowania listy kandydatów na funkcje radnych miasta ze strony Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Prześledźmy motywy tej decyzji.

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w Piotrkowie Trybunalskim nie zdołał zgłosić żadnego kandydata na radnego. Decyzja ta wynika z faktu, że Miejska Komisja Wyborcza tego miasta odmówiła rejestracji listy kandydatów proponowanych przez ów komitet do wszystkich czterech okręgów wyborczych. Na liście kandydatów do Rady Miasta z Komitetu Wyborczego PiS mogliśmy znaleźć takie osoby jak Wiesława Olejnik, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piotrków czy też radni Halina Madej i Sławomir Dajcz.

Co doprowadziło do decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej o niewpisaniu na listę kandydatów z KW PiS?

Podjęte 6 marca 2024 roku decyzje przez Miejską Komisję Wyborczą w Piotrkowie Trybunalskim o niezarejestrowaniu listy kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość wynikały z niewystarczającego poparcia społecznego. Komitetowi nie udało się zgromadzić wystarczającej liczby podpisów, które były wymagane do rejestracji kandydatów. W każdym z czterech okręgów wyborczych musiało zostać zebrane co najmniej 150 ważnych podpisów. W przypadku okręgu wyborczego nr 1, na 173 zgłoszone podpisy, tylko 122 zostały pozytywnie zweryfikowane. W okręgu nr 2, z 154 zgłoszonych podpisów, tylko 104 zostały pozytywnie zweryfikowane. W okręgu nr 3, z 184 zgłoszonych podpisów, tylko 124 zostały pozytywnie zweryfikowane. A w okręgu wyborczym nr 4, z 165 zgłoszonych podpisów, tylko 115 zostało pozytywnie zweryfikowane.