Piękny gest prezydenta Chojniaka wobec nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Piękny gest prezydenta Chojniaka wobec nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzisiejszego dnia, 20 października, aż 95 osobom z grona pedagogów, jak również pracowników administracyjnych i obsługi różnych placówek oświatowych przekazano listy gratulacyjne od prezydenta Krzysztofa Chojniaka. Sprawia to, że obchody Dnia Edukacji Narodowej nabrały jeszcze większej uroczystości. Prezydent wręczył te listy podczas gali, która miała miejsce w Mediatece 800-lecia.

Co roku 14 października, kiedy to obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, prezydent Krzysztof Chojniak organizuje spotkania z nauczycielami oraz pracownikami administracji i obsługi szkolnej. To wyjątkowa okazja, aby docenić ich zaangażowanie i wysiłek włożony w edukowanie młodego pokolenia w piotrkowskich instytucjach edukacyjnych. W tym roku gala odbyła się nieco później, bo 20 października, ale nie umniejszyło to jej znaczenia. Odbyła się ona w Mediatece 800-lecia.

Nie ulega wątpliwości, że ostatni rok stanowił wyjątkowe wyzwanie dla wszystkich pracowników oświaty, którzy wytężają wysiłki na rzecz edukacji w naszym mieście. Zmagali się z wieloma problemami, począwszy od znalezienia schronienia dla uchodźców z Ukrainy, a kończąc na remontach placówek oświatowych. Jak jednak zaznaczył prezydent Chojniak, to przede wszystkim pasja i zaangażowanie nauczycieli w kształcenie i wychowywanie młodych ludzi ma największe znaczenie.

Prezydent Chojniak podkreślił również, jak ważne jest zaangażowanie nauczycieli i pracowników instytucji oświatowych w sprawy dotyczące funkcjonowania miasta. Wyraził swoją radość z tego, że pokazują oni troskę o rozwój miasta i aktywnie uczestniczą w jego życiu. Życzył im, by poczucie spełniania ważnej misji oraz przekonanie o tym, że ich praca ma realny wpływ na dobro społeczności, towarzyszyło im każdego dnia.