Gorące rozmowy władz z rolnikami z powiatu piotrkowskiego

Gorące rozmowy władz z rolnikami z powiatu piotrkowskiego

W Grabicy odbyło się spotkanie władz z rolnikami w sprawie ASF w powiecie piotrkowskim. W spotkaniu uczestniczyło aż kilkuset rolników. Rozmowy były na tyle gorące, że do Piotrkowa przyjechał nawet główny inspektor sanitarny. Wszystko w sprawie dotyczącej żądań rolników, którzy chcą dopłat od rządu, a także powstania profesjonalnego laboratorium do wykonywania badań świń w obrębie powiatu.

Spotkanie władz z rolnikami

W spotkaniu wzięli udział m.in. lekarze weterynarii, starosta piotrkowski, posłowie, wójtowie gmin, a na końcu zjawił się nawet sam inspektor sanitarny. Rozmowy w sprawie ASF były na tyle gorące, że zostały przełożone na następny dzień. Warto dodać, że wszystko zaczęło się od wykrycia przypadku ASF w Kruszowie w gminie Tuszyn. Z tego powodu w powiecie piotrkowskim aż trzy gminy zaliczono do czerwonej strefy. Oznacza to, że w tych miejscach ograniczono handel i transport trzody chlewnej. Ma to pomóc w ograniczeniu ewentualnego rozprzestrzeniania się ASF na bydło okolicznych rolników.

Gminy z ograniczeniami to Czarnocin, Moszczenica oraz Grabica. Są to miejsca, w których hoduje się najwięcej świń, dlatego też często mówi się na tę lokalizację zagłębie świńskie. Rolnicy oczywiście są bardzo zaniepokojeni i zdruzgotani całą tą sytuacją. Oczekują jak najszybszej reakcji rządzących, a także otwarcie mówią o swoich oczekiwaniach.

Jakie oczekiwania mają rolnicy?

Rolnicy stawiają przed urzędnikami całą sprawę dosyć jasno. Skoro oni zamknęli im transport i możliwość hodowli świń, to oni oczekują dopłat od rządu. Wstrzymanie obrotu zwierzętami to niewątpliwa strata dla całej branży. Rolnicy chcą dopłat w takich wysokościach, aby wyrównane zostały ceny między tucznikiem w strefach zagrożonych a normalnie panującą obecnie ceną rynkową.
Z perspektywy rządzących problemem jest brak odpowiedniej ilości lekarzy. Aby świnie z zagrożonych terenów mogły zostać sprzedane, to trzeba wykonać szybko i sprawnie tysiące badań. Czy uda się zapewnić badania dla świń w takiej ilości oraz w tak krótkim czasie?

Na spotkaniu można było usłyszeć również wiele głosów na temat dodatkowego laboratorium, które powinno powstać na terenie powiatu piotrkowskiego. Jego powstanie powinno usprawnić pracę całej okolicznej weterynarii, a jest to szczególnie ważne w powiecie i gminach, w których hoduje się tak ogromne liczby świń.

Miejmy nadzieję, że już niedługo dojdzie do porozumienia pomiędzy rządzącymi a rolnikami. Każde kolejne dni zwłoki to z pewnością straty finansowe, które odczują zarówno powiat, jak i rolnicy.