Nowa syrena alarmowa na Osiedlu 800-lecia

Nowa syrena alarmowa na Osiedlu 800-lecia

W związku z ciągłą rozbudową piotrkowskiego Osiedla 800-lecia władze miasta zamontowały w tej dzielnicy nową syrenę alarmową.

Ciągły rozrost i zwiększanie się ilości mieszkańców osiedla to bez wątpienia główne powody, dla których nowa syrena pojawi się właśnie tam. W związku z montażem i będącym jego częścią testem systemu ostrzegawczego na terenie miasta można będzie usłyszeć charakterystyczny dźwięk syren alarmowych.

Dotychczas mieszkańcy tego rozwijającego się wciąż osiedla nie posiadali na swoim terenie syreny, w związku z czym ich rejon nie posiadał właściwego systemu ostrzegania przed zagrożeniami. Po montażu ulegnie to zmianie i tym samym sieć punktów alarmowych obejmie także i ich. Będą więc już należycie ostrzegani przed ewentualnymi zagrożeniami. Bezpośrednim bodźcem do rozszerzenia istniejącego systemu ostrzegania stało się powstanie nowych bloków w rejonie ulic Broniewskiego oraz Wierzejskiej. Jak wyjaśniają pracownicy Referatu Zarządzania Kryzysowego w Piotrkowskim Magistracie system syren jest elementem dbania władz o bezpieczeństwo mieszkańców a nowe i rozbudowywane osiedla wymuszają konieczność poszerzenia istniejącej sieci ostrzegawczej i włączenia do niej nowo zaludnianych rejonów miasta. Nowa syrena montowana jest na budynku należącym do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Po montażu i udanym teście stanie się ona integralnym elementem całego systemu zarządzania kryzysowego w mieście.