Wspominane ćwierćwiecze województwa piotrkowskiego: Okres gierkowski i rozwój infrastruktury

Wspominane ćwierćwiecze województwa piotrkowskiego: Okres gierkowski i rozwój infrastruktury

Województwo piotrkowskie ma na swoim koncie 25 lat istnienia, datując swój początek od dnia 1 czerwca 1975 roku. To właśnie okres zwany gierkowskim przyniósł dla tego regionu najdynamiczniejszy rozwój, podczas którego Piotrków Trybunalski został uznany za miasto wojewódzkie. Granice ówczesnego województwa obejmowały między innymi elektrownię oraz kopalnię w Bełchatowie. Liczebność populacji Piotrkowa Trybunalskiego wzrosła z 60 do 80 tysięcy mieszkańców.

Nowy model podziału administracyjnego Polski, składający się z dwóch stopni, został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 roku. W życie weszła ona dokładnie trzy dni później, tworząc nowe jednostki – gminy i województwa. W sumie powstało ich na terenie całego kraju niemal pół setki – dokładnie 49. Jednym z nich było województwo piotrkowskie, które terytorialnie obejmowało dzisiejsze powiaty: bełchatowski, radomszczański, tomaszowski, opoczyński oraz piotrkowski (z wyjątkiem gmin Fałków i Kluczewsko).

W wyniku reformy, której data została umieszczona na 1 czerwca 1975 roku, Polska straciła 392 powiaty (w tym 78 miejskich). Zamiast 17 województw i 5 miast wydzielonych (Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław i Poznań), ustanowiono nowy podział na 49 województw. Gminy stały się jednostkami administracyjnymi podstawowego stopnia, zaś w metropoliach wprowadzone zostały dodatkowo dzielnice.

Prócz województw, jednostkami administracyjnymi wojewódzkiego stopnia były także miasto stołeczne Warszawa oraz miasta Kraków i Łódź. Oficjalnie określono województwo warszawskie mianem stołecznego, a krakowskie i łódzkie jako miejskie.