Pierwsze spotkanie Rady Powiatu Piotrkowskiego VII kadencji – wybór przewodniczącego i starosty

Pierwsze spotkanie Rady Powiatu Piotrkowskiego VII kadencji – wybór przewodniczącego i starosty

W dniu dzisiejszym, 2 maja, odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Powiatu Piotrkowskiego VII kadencji. Punktem kulminacyjnym zebrania było dokonanie wyborów na Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starostę Powiatu Piotrkowskiego.

W skład Rady weszło 21 radnych, a są to następujące osoby: Bartosz Borkowski, Tomasz Jakubiak, Krzysztof Kondaszewski, Andrzej Kosiorek, Robert Kukulski, Piotr Łączny, Jerzy Łysoń, Michał Małecki, Bernard Matyszewski, Katarzyna Miśkiewicz, Sylwester Ossowski, Elżbieta Ościk, Marcin Pawlikowski, Robert Pielużek, Anna Pietraszko, Alicja Rybak, Mariusz Stobiecki, Marcin Strumiłło, Michał Szymański, Michał Tokarski oraz Dariusz Wojtysiak.

Najistotniejsze decyzje podjęte podczas spotkania dotyczyły wyborów na najważniejsze stanowiska. Po głosowaniu przeprowadzonym wśród radnych Bernard Matyszewski został wybrany na Przewodniczącego Rady Powiatu. Zdobył 11 głosów „za”, podczas gdy 9 radnych głosowało „przeciw”. Bernard Matyszewski piastował już to stanowisko w poprzedniej kadencji.

Natomiast funkcję Starosty Powiatu Piotrkowskiego objął Piotr Łączny, na którego kandydaturę oddano 12 głosów „za” i 9 „przeciw”. Po wyborze, starosta wyraził chęć kontynuowania dobrych praktyk piotrkowskiego starostwa oraz liczy na doskonałą współpracę z gminami powiatu, Urzędem Marszałkowskim oraz stroną rządową.