Możliwość grupowych zwolnień pracowników SFC Solutions na ul. Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Możliwość grupowych zwolnień pracowników SFC Solutions na ul. Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Niepewność spowija przyszłość fabryki SFC Solutions mieszczącej się na ulicy Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, która produkując „uszczelki”, stanowiła jedno z ważniejszych miejsc pracy w mieście. Niejasności dotyczą aż 179 pracowników, którzy są zaniepokojeni perspektywą zwolnień grupowych.

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Piotrkowie Trybunalskim został poinformowany o planach SFC Solutions Piotrków Spółka z o.o., które przewidują masowe zwolnienia. Decyzja o likwidacji tej gałęzi działalności została podjęta przez zarząd SFC, co niesie za sobą ryzyko zniknięcia fabryki z listy znaczących zakładów pracy w mieście.

PUP w Piotrkowie Trybunalskim potwierdził, że planowane zwolnienia obejmują 179 pracowników. Wśród nich są osoby pracujące w różnych sekcjach: Dział Jakości (11 osób), Dział Logistyki (6 osób), Magazyn (6 osób), Dział Utrzymania Ruchu (9 osób), Dział Inżynieringu (9 osób), Dział Produkcji (132 osoby), Dział BHP i Ochrony Środowiska (2 osoby), Dział Finanse/Kontroling (2 osoby) i Dział Personalny (2 osoby). PUP podkreślił, że jest aktywny w swoich wysiłkach mających na celu pomoc pracownikom zagrożonym zwolnieniem.

Jak zaznaczył Arkadiusz Niecka, dyrektor PUP w Piotrkowie Trybunalskim, urząd podjął działania w celu wsparcia pracowników. Zwrócili się do pracodawcy z prośbą o ustalenie terminu spotkania, które umożliwi przedstawienie ofert pracy lub możliwości korzystania z usług rynku pracy dostępnych dla pracowników dotkniętych procesem restrukturyzacji.