Kontynuacja budowy letniego kompleksu basenowego w Piotrkowie Trybunalskim potwierdzona przez nowego prezydenta

Kontynuacja budowy letniego kompleksu basenowego w Piotrkowie Trybunalskim potwierdzona przez nowego prezydenta

Juliusz Wiernicki, który niedawno objął stanowisko prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego, podjął decyzję o kontynuacji projektu budowy letniego kompleksu basenowego położonego przy ulicy Żwirki. Ta decyzja niesie za sobą wiele kontrowersji, gdyż inwestycja ta spotkała się z krytyką wielu mieszkańców miasta. Niemniej jednak, jak tłumaczy prezydent Wiernicki, postęp prac nad tym projektem wynosi obecnie 35 procent i zaprzestanie jego realizacji na tym etapie wiązałoby się z generowaniem znaczących kosztów dla gminy.

Juliusz Wiernicki wyjaśnił, że choć 35% zaawansowania budowy może wydawać się niewielkim postępem, nie można lekceważyć tego stopnia realizacji projektu. Prezydent zwrócił uwagę na fakt, że na ten moment istotne jest nie tylko ile materiałów budowlanych zostało już zakupionych i jak dużo pracy włożono w budowę do tej pory, ale również jak wysokie odszkodowania musiałby zapłacić wykonawca za przedwczesne zaprzestanie prac.

Dodatkowo, Wiernicki zadał pytanie o to, co powinniśmy zrobić z już wykonanymi elementami budowy, jeśli zdecydowalibyśmy się na jej zaprzestanie. Koszty, które musielibyśmy ponieść na usunięcie istniejących już betonowych konstrukcji, parkingów, podsypań czy instalacji sanitarnych, również stanowiłyby dla miasta duże obciążenie finansowe. – Nie możemy sobie pozwolić na taką niegospodarność – podkreślał prezydent Wiernicki.